تست روانشناسی سنجش میزان افسردگی

 بهاره نوروزی  1398/4/29 مشاوره و روانشناسی   1005
تست افسردگی

تست روانشناسی سنجش میزان افسردگی و تست افسردگی

به کمک این تست در می یابید که چه مقدار دچار بیماری افسردگی هستید، تست افسردگی و آزمون افسردگی و میزان سنجش اختلالات عصبی

افسردگی نوعی بیماری روحی و روانی است که عوامل جسمانی و فیزیکی نیز بر روی آن تاثیر گذار بوده و بلعکس نیز ممکن است و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود به راحتی قابل درمان می باشد. و راه کارهای عملی و ساده برای آن چاره ساز است در مراحل پیشرفته تر نیز با دارو قابل درمان است. اگر این بیماری بدون درمان باقی بماند عواقب وخیمی خواهد داشت.

پرسش نامه دکتر بک ، یکی از بهترین معیار های روان پزشکی است برای تعیین سطح افسردگی .این پرسش نامه را به دقت بخوانید و به سوال های آن یک به یک پاسخ دهید تا امتیاز تست افسردگی را به دست آورید.


ده راز بزرگ شاد زیستن


سوال اول تست افسردگی

 

0 )من غمگین نیستم

 

1) من غمگینم

 

2)غم و غصه از زندگی من دست بر نمی دارد

 

3) دیگر تحمل این زندگی را ندارم

 

سوال دوم

 

0) من به آینده خوشبینم

 

1)امیدی به آینده ندارم

 

2)احساس می کنم که آینده خوبی در انتظارم نیست

 

3)هیچ روزنه امیدی در زندگی ام نیست

 

 

سوال سوم

 

0)من ناکام نیستم

 

1)من از دیگران ناکام ترم

 

2)وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم تمام زندگی ام شکست و ناکامی بوده است

 

3)من یک شکست خورده تمام عیارم

 

سوال چهارم

 

0)مثل گذشته از زندگی ام رضایت دارم

 

1)مثل گذشته از زندگی لذت نمی برم

 

2) از زندگی ام رضایت واقعی ندارم

 

3)از همه چیز و همه کس ناراضی ام

 

سوال پنجم

 

0)احساس گناه و تقصیر نمی کنم

 

1)گاهی اوقات احساس گناه می کنم

 

2)اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم

 

3)همیشه احساس گناه و تقصیر در من است

 

سوال ششم تست افسردگی

 

0)انتظار مجازات ندارم

 

1)احساس می کنم ممکن است مجازات شوم

 

2)انتظار مجازات دارم

 

3)مطمئنم مجازات می شوم

 

سوال هفتم

 

0)من از خودم رضایت دارم

 

1)من از خودم ناراضی ام

 

2)از خودم بدم می آید

 

3)من از خودم متنفرم

 

سوال هشتم

 

0)من بدتر از دیگران نیستم

 

1)گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم

 

2)همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می کنم

 

3)برای هر اتفاق و حادثه ای خودم را سرزنش می کنم

 

سوال نهم

 

0)هیچ وقت به خودکشی فکر نمی کنم

 

1) فکر خودکشی به سرم زده ولی هیچ وقت اقدام به خود کشی نکرده ام

 

2)به فکر خودکشی هستم

 

3)اگر بتوانم خودکشی می کنم

 


تست روانشناسی میزان جذابیت


سوال دهم

 

0)بیش از حد معمول گریه نمی کنم

 

1)بیشتر از گذشته گریه می کنم

 

2)همیشه در حال گریه کردنم

 

3)قبلا زیاد گریه می کردم اما حال با آن که دلم می خواهد نمی توانم گریه کنم

 

سوال یازدهم

 

0)کم حوصله تر از گذشته ام

 

1) از گذشته کم حوصله ترم

 

2)اغلب اوقات کم حوصله ام

 

3) همیشه کم حوصله ام

 

سوال دوازدهم

 

0)مثل همیشه مردم را دوست دارم

 

1)کمتر از گذشته به مردم علاقمندم

 

2)تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام

 

3)از همه مردم سیر شده ام و دیگر به هیچ کس علاقه ای ندارم

 

سوال سیزدهم

 

0)مثل گذشته تصمیم می گیرم

 

1)کمتر از گذشته تصمیم می گیرم

 

2)نسبت به گذشته تصمیم گیری برایم سخت تر شده است

 

3) قدرت تصمیم گیری ام را کاملا از دست داده ام

 


درمان افسردگی


 

سوال چهاردهم

 

0)جذابیت گذشته را دارم

 

1)نگرانم که جذابیتم را از دست بدهم

 

2) احساس می کنم که جذابینم را روز به روز بیشتر از دست می دهم

 

3)من زشت هستم

 

سوال پانزدهم تست افسردگی

 

0)به خوبی گذشته کار می کنم

 

1) به خوبی گذشته کار نمی کنم

 

2)برای هر کاری مجبورم به خودم فشار بیاورم

 

3)دستم به هیچ کاری نمیرود

 

سوال شانزدهم

 

0) مثل گذشته خوب می خوابم

 

1)مثل گذشته خوابم نمیبرد

 

2)یکی دو ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دوباره خوابیدن برایم سخت می شود

 

3)چند ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دیگر خوابم نمی برد

 

سوال هفدهم

 

0)بیشتر از گذشته خسته نمی شوم

 

1)بیشتر از گذشته خسته می شوم

 

2)از انجام هر کاری خسته می شوم

 

3)از شدت خستگی هیچ کاری نمی توانم انجام دهم

 

سوال هجدهم

 

0)اشتهایم هیچ تغیری نکرده است

 

1)اشتهایم به خوبی گذشته نیست

 

2)اشتهایم خیلی کم شده است

 

3)تازگی ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم

 

سوال نوزدهم

 

0)اخیرا وزن کم نکرده ام

 

1)تازگی بیش از دو و نیم کیلو وزن کم کرده ام

 

2)تازگی بیش از پنج کیلو وزن کم کرده ام

 

3) تازگی بیش ازهفت کیلو وزن کم کرده ام

 

سوال بیستم

 

0)بیش از گذشته بیمار نمی شوم

 

1) سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می کند

 

2)به شدت نگران سلامتم هسنم

 

3)آنقدر نگران سلامت خود هستم که دست و دلم به هیچ کاری نمی رود

 

سوال بیست و یکم

 

0)میل ج.... ام هیچ تغیری نکرده است

 

1) میل ج.... ام تازگی کمتر شده است

 

2)میل ج.... ام خیلی کم شده است

 

3)اصلا هیچ میل ج.... در من باقی نمانده است

 

تفسیر تست افسردگی و میزان امتیاز دهی

 

ابتدا باید نمره ها را با هم جمع کنید

 

10-1شما افسرده نیستید

 

16-11خطرناک و شدید است حتما با روانپزشک یا روانشناس مشورت کنید افسردگی شما خفیف است

 

30-17 بهتر است هر چه زودتر با روانشناس مشورت کنید

 

40-31 افسردگی شما شدید است مشورت با روانشناس را فراموش نکنید

 

بیشتر از 40 افسردگی شما بسیار است حتما با روان پزشک مشورت نمایید

 

مربوط به بخش روانشناسی و مشاوره / تست افسردگی

طراحی سایت ارزان - گره نرم افزاری آیدین

نظرات

مطالب مشابه

مطالب مرتبط

پست های تصادفی

آرشیو

لینک های مرتبط